Skip to main content

FULLMAKT FOR AVFALLSDEKLARERING

FULLMAKT FOR AVFALLSDEKLARERING

Denne rutinen beskriver hvordan du kan gi Rogaland Gjenvinning fullmakt til å deklarere for dere på avfallsdeklarering.no
Klikk på linken over