Skip to main content

Rådgivning og kartlegging av avfallshåndtering

Ønsker du og bedriften din å forbedre bedriftens avfallshåndtering for miljøet og bunnlinja?
Rogaland Gjenvninning hjelper til med å finne den beste driftsmodellen som vil være kostnadseffektiv, ressursbesparende og ivareta HMS-krav.

AVFALLSHÅNDTERINGSLØSNINGER

Rogaland Gjenvinning leverer avfallshånteringstjenester og containerutleie til bedrifter i alle bransjer.

Vi har containere, beholdere og presser for alle formål og kan ta håndtere alle typer avfall direke eller via våre samarbeidspartnere.

RING OSS


4000 4090

SKREDDERSØM FOR DIN BEDRIFT

Vi opplever at mange har utstyr som ikke er tilpasset bedriftens behov, noe som kan resultere i at en betaler unødvendig mye for avfallshåndteringen.
 
Rogaland Gjenvinning har skreddersydde løsninger for de fleste bransjer og sikrer miljøvennlig håndtering i henhold til gjeldende forskrifter ved bruk av moderne utstyr.
 
Vi tilbyr også rådgivning og opplæring i kildesortering for å sikre optimal håndtering av deres bedrifts avfall.

VEIEN TIL GODE AVFALLSLØSNINGER

Steg 1

Kartlegging

Kartlegging av bedriftens behov i samarbeid med bedriften.

Steg 2

Målsetting

Viktige utviklingsmål for avfallshåndtering blir satt sammen med bedriften

Steg 3

Planlegging

Løsning blir utarbeidet, plan for implementering utarbeides.

Steg 4

Implementering

Avfallsløsningen blir implementert og opplæring av ansatte utført.

Steg 5

Oppfølging

Regelmessig oppfølging og gjennomgang av mål og resultater.

FÅ BESØK AV EN RÅDGIVER TIL Å KARTLEGGE DINE BEHOV


SEND E-POST

MILJØKARTLEGGING VED RIVNING

Miljøsanerings- og avfallsplan kreves når bygninger over 100 kvm skal rehabiliteres eller rives.  Fokuset er på kartlegging av miljøfarlige materialer i bygninger som skal rives. 
Byggemateriell undersøkes for å sjekke om det er forekomster av miljøfarlige materialer som for eksempel asbest, PCB, PAH og andre miljøfarlige stoffer.
Rogaland Gjenvinning kan bistå med utarbeidelse med avfallsplan og utarbeidelse av  miljøsaneringsbeskrivelse.

SKAL DU RIVE SELV ?

Er du en privatperson som skal pusse opp og rive selv?  Da trenger du kanskje ikke en miljøsaneringsbeskrivelse eller avfallsplan men ønsker likevel en gjennomgang for å sjekke om det er miljøfarlige stoffer? 
Rogaland Gjenvinning kan bistå via videokonsultasjon eller befaring. 

 Sjekk også vårt nyhetsarkiv for gode tips for deg som skal rive! 

RING OSS


4000 4090

FOKUS PÅ BÆREKRAFT

Som helter flest, vil vi gjøre vårt aller beste for å sørge for at avfallet til våre kunder blir tatt hånd om på en effektiv og bærekraftig måte. Vår virksomhet er i ISO 9001 og 14001 sertifiseringsprosess og bygger alle våre rutiner i henhold til dette. 

SISTE NYTT