Skip to main content

AVFALLSDEKLARERING

Mange av våre kunder ønsker at vi skal deklarere på deres vegne. Her er en kort veiledning på hvordan.

Avfallsforskriften (kapittel 11 og 16) stiller krav til at virksomheter som leverer for farlig og eller radioaktivt avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved levering (jf. §§11-12 og 16-9). 

Det skal derfor fylles ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet og Statens strålevern før avfallet hentes av Rogaland Gjenvinning.

Opplysningene er nødvendig for at den videre transport og håndteringen av avfallet skal skje på forsvarlig måte.

  1. Finn ut hvem som har tilgang til å gi fullmakt i ditt firma. Se her for detaljert veileder.
  2. Send fullmaktforespørsel til Rogaland Gjenvinning via avfallsdeklarering.no 
  3. Rogaland Gjenvinning bekrefter i www.avfallsdeklarering.no
  4. Ved bestilling beskriver du det farlige avfallet detaljert nok slik at miljørådgiveren i Rogaland Gjenvinning kan deklarere avfallet på deres vegne.
  5. Er du i tvil om det er farlig avfall? Sjekk produktarket til det du vil kaste. Har du det ikke tilgjengelig finner du det meste på google!