Skip to main content

Vi leverer service!

Rogaland Gjenvinning er en totalleverandør av avfall og gjenvinningstjenester til private og bedrifter. Vi håndterer alle typer avfall og har gode bedriftsløsninger basert på lang erfaring.

Men mest av alt leverer vi det kunden trenger, når de trenger det. For oss er kunden #1

Vårt mål er å være konkurransedyktige på pris & alltid best på service! 

#1 på bærekraftig miljø

Sommeren 2022 fikk vi installert solcellepanel på sorteringsanlegget vårt for å sikre miljøvennlig energi til anlegget.

Om Rogaland Gjenvinning

Rogaland Gjenvinning ble etablert i 2018 av erfarne aktører fra avfalls & anleggsbransjen. Vi er lokalisert på Stangeland gruppen sin tomt på Soma, med hovedkontor i Crane Norway bygget.

Sorteringsanlegget

Rogaland Gjenvinning sitt anlegg på Soma, Sandnes skal være det flotteste sorteringsanlegget i Rogaland.

Bedriftskunder kan levere avfall direkte til anlegget vårt etter avtale.

Sikkerhet i høysetet

Feilsorteringer kan føre til brann, derfor har vi sikret anlegget med et topp moderne brannsystem med varmesøkende kamera og automatiske vannkanoner.

Vår visjon

KUNDER

Kundene våre skal oppleve oss som en trygg leverandør, som leverer til avtalt tid og til den beste kvalitet. Kundene våre er trygge på at vi har fokus på bærekraftig utvikling og energioptimalisering.

RESSURSER 

Vi skal bidra til bærekraftsmålene ved å sørge for effektiv produksjon og minimal drivstofforbruk.  Bilparken skal fortløpende fornyes og ha de laveste utslipp.

ANSATTE

Våre ansatte skal trives på jobb og leve #søppelhelt verdiene.

Vårt Mål

Vi skal være helter i alt vi gjør. Helter for våre kunder, for samfunnet og for våre kollega. Vi skal legge igjen et positivt avtrykk.

KOMPETENTE

Bruke kunnskap og erfaring til å nå mål og bli anerkjent som foretrukken partner.

ANSVARLIG

Vi skal skape verdier, med respekt for medarbeidere, kunder, miljø og omgivelser

INNOVATIV

Vi jobber kontinuerlig med innovasjon og forbedring av nedstrømsløsninger.