Skip to main content

Vi finner de gode løsningene!

Rogaland Gjenvinning er en totalleverandør av avfallshåndtering.

Det betyr at du som bedrift bare trenger å kontakte oss, så tar vi av oss resten.

Alle typer avfall, vi ordner transport, behandling og dokumentasjon – og tilbyr løsninger for korrekt oppbevaring.

Skreddersøm For

din bedrift

Vi opplever at mange har utstyr som ikke er tilpasset bedriftens behov, noe som kan resultere i at en betaler unødvendig mye for avfallshåndteringen.

Hva er et dere trenger å gjenvinne?

 

Som totalleverandør av avfallshåndteringstjenester kan Rogaland Gjenvinning håndtere alle typer avfall. Her er noen eksempler avfallstyper vi håndterer

Hageavfall

Har dere en stor hekke dere vil bli kvitt? Vi tar i mot hageavfall.

Farlig Avfall

Vi håndterer alle typer farlig avfall sammen med våre samarbeidspartnere

Hestemøkk

Ja vi kan også håndtere avfall som hestemøkk!

Papp & Papir

Vi tar i mot alle typer papp og papir – og kjører faste ruter i Rogaland.

EE Avfall

Vi tar i mot EE avfall som sendes videre til gjenvinning

Trevirke

Vi tar i mot rent trevirke, behandlet trevirke og impregnert trevirke til gjenvinning.

Noen av våre fantastiske kunder