Skip to main content

Vi finner de gode løsningene!

Rogaland Gjenvinning er en totalleverandør av avfallshåndtering.

Det betyr at du som bedrift bare trenger å kontakte oss, så tar vi av oss resten.

Alle typer avfall, vi ordner transport, behandling og dokumentasjon – og tilbyr løsninger for korrekt oppbevaring.

Skreddersøm For

din bedrift

Vi opplever at mange har utstyr som ikke er tilpasset bedriftens behov, noe som kan resultere i at en betaler unødvendig mye for avfallshåndteringen.

Hva er det dere trenger å gjenvinne?

Som totalleverandør av avfallshåndteringstjenester kan Rogaland Gjenvinning håndtere alle typer avfall. Her er noen eksempler avfallstyper vi håndterer

Hageavfall

Har dere en stor hekke dere vil bli kvitt? Vi tar i mot hageavfall.

Farlig Avfall

Vi håndterer alle typer farlig avfall sammen med våre samarbeidspartnere

Matavfall

Vi håndterer organisk avfall og matavfall til materialgjenvinning for våre kunder.

Hestemøkk

Ja vi kan også håndtere avfall som hestemøkk!

Papp & Papir

Vi tar i mot alle typer papp og papir – og kjører faste ruter i Rogaland.

Restavfall

Vi tar i mot restavfall til energigjenvinning eller restavfall til sortering til vårt sorteringsanlegg.

EE Avfall

Vi tar i mot EE avfall som sendes videre til gjenvinning

Trevirke

Vi tar i mot rent trevirke, behandlet trevirke og impregnert trevirke til gjenvinning.

Byggemateriell

Vi tar i mot gips, isolasjon, isopor og andre typer avfall fra oppussing eller byggeprosjekt.

Utfordringer utenom det vanlige?

Noen ganger er det behov for å bli kvitt større mengder avfall. Rogaland Gjenvinning har bistått en rekke bedrifter i store prosjekter der store mengder avfall må spesialbehandles og fjernes. Rogaland Gjenvinning bistår som Prosjektleder og sørger for å knytte til seg de beste til å bistå med kundens utfordring.

Noen av våre fantastiske kunder