Skip to main content

SORTERINGSVEILEDER

Slik sorterer du avfallet

Denne sorteringsveilederen har som mål å gi deg råd og veiledning til hvordan du skal sortere.

Avfallet er en del av din bedrifts miljøavtrykk og din bedrift har kanskje mål om å redusere miljøbelastningen sin.

Rogaland Gjenvinning hjelper våre kunder med bærekraftig miljø og optimal avfallshåndtering. 

1. AVFALLSMINIMERING

Det er lurt å tenke avfallsminimering og sortering før avfallet oppstår! 

Avfallet er en del av din bedrifts miljøavtrykk og for å miljøbelastning må vi først av alt tenke på hvordan vi kan hindre at det skapes avfall. 

Avfallsminimering oppnår vi med å vurdere behovet for  innkjøp, minimere feil og bruke det vi har til det er oppbrukt. 

1. REDUCE WASTE

Think about waste minimization before the waste occurs!

Waste is part of your company’s environmental footprint and in order to improve your comany’s  environmental impact, we must prioritize how we can prevent the creation of waste.

We achieve waste minimization by assessing the need for a purchase, reduce deviations and using what we have until it is used up.

2. SORTERING

Sorterer du avfallet riktig bidrar du til at din bedrift kan oppnå sine miljømål. 

2. WASTE SORTING

If you sort the waste correctly, you will contribute to your company being able to achieve its environmental goals. 


Restavfall


Matavfall


Papp & Papir


Trevirke


Plast


EE Avfall


EPS Isopor


Metall


Farlig Avfall

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  


Frode Helmichsen
932 41 665

SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090