Åpne containerne

5m3container

5 m³ Åpen Container

Den blir mest brukt til jord, stein og betong. Gjerne under hage og oppussingsarbeid. Kan også brukes til annet mindre avfall.

10m3apen

10 m³ Åpen Container

Den mest brukte containeren for privatmarkedet, og ved mindre oppussing og avfallshåndtering innen næring.

10m3hengslet

10 m³ Åpen, Hengslet Container

Container som brukes innen næring, som også er godkjent for kranløft. Meget hendig om det er avfall som skal fjernes i høyden.

22m3container

22 m³ Åpen, Hengslet Container

Brukes innen større bygg og anleggsarbeider. Også bra for annet returavfall, som metaller etc.

35m3apen

35 m³ Åpen Container

Vår største container, brukes innen større bygg og anleggsarbeider. Også bra for annet returavfall, som metaller etc.

Lukkede containerne

8m3lukket

8 m³ Lukket Container

Meget hendig for de som tømmer avfall regelmessig. Flere av våre kunder har disse stasjonert over lengre tid. Også godt egnet for mindre hyttefelt. Kan låses.

10m3lukket

10 m³ Lukket Container

Godt egnet for større avfallsinstallasjoner og hyttefelt. Lite lukt, rommer mye, og gir bruker mulighet for låsing.