Skip to main content

God flåtestyring for dine miljømål

Du har kanskje sett våre grønne lastebiler på veiene?

Rogaland Gjenvinning  har en flåte i underkant av 20 biler som sørger for miljømessig transport av containere, avfall og annet for våre kunder.

Vi har nye, flotte biler med Euro 6 teknologi.

God flåtestyring sikrer effektiv transport

Alle bilene til Rogaland Gjenvinning har teknologi som gir sjåfør og transport full kontroll over hvor økonomisk vi kjører. Det muliggjør også at vi kan gi våre kunder et riktig bilde av Co2 utslipp til klimagassregnskap.

VÅR BILFLÅTE

 

I tillegg til vår egen flåte har Rogaland Gjenvinning samarbeidspartnere lokalt og nasjonalt som sikrer at våre kunder får levert containere og beholdere når de trenger det!

 

 

 

 

 

Liftbil

Liftbilen er bilene som transporterer den vanligste typen containere.

Krokbil

Vi har en flåte med krokbiler og hengere som sørger for at vi kan transportere opptil 60 tonn avfall pr transport.

Komprimatorbil

Våre komprimator- biler tømmer lukket containere, beholdere og tar på seg spesialoppdrag.

 

 

 

 

 

Kranbil

Kranbilen vår muliggjør at vi kan levere containere på de vanskeligste steder samt hente big bag avfallssekker.

Varebiler

For de minste oppdragene har vi varebiler.

Skapbil

Vår skapbil sørger for at avfall som ikke er i standard beholdere kan bli hentet – samt levere ut mindre beholdere.

Noen av våre fantastiske kunder