Skip to main content

Sammen finner vi løsninger for å nå deres miljømål

Rogaland Gjenvinning er en totalleverandør av avfallshåndtering.

Det betyr at du som bedrift bare trenger å kontakte oss, så tar vi av oss resten.

Alle typer avfall, vi ordner transport, behandling og dokumentasjon – og tilbyr løsninger for korrekt oppbevaring.

Utarbeider dere klimaregnskap?

Utarbeider dere klimaregnskap eller har dere bare intern avfallsstatistikk med avfallsmengder og sorteringsgrad?

Rogaland Gjenvinning kan levere rapporter som gir dere akkurat den informasjonen dere trenger for å kunne oppfylle deres bærekraftskrav.

Rogaland Gjenvinning leverer miljøsaneringsrapporter & avfallsplaner

Skal du rive ?

Det er lovpålagt å sørge for miljøkartlegging av bygg og konstruksjoner som skal rehabiliteres eller rives. Det må utarbeides miljøsaneringsrapport og avfallsplan.

Rogaland Gjenvinning kan bistå med å utarbeide disse - og har samarbeidspartnere innen rivning hvis dere er usikre på hvor dere skal begynne.