HVORDAN BØR DU SORTERE?

Hvis du har en del avfall er det både bra for lommeboken og deg hvis du kildesorterer. Her er de fraksjonene som oftes blir bestilt:

GIPS

MASSER

ISOLASJON

HAGEAVFALL

TREVIRKE

EE AVFALL

HVA KAN DU KASTE I RESTAVFALL?

Hvis du ikke har nok plass eller av andre grunner ikke kan sortere kan du bestille I restavfallscontainer. I den kan du kaste det meste men det er noe som du ikke må kaste i restavfallscontaineren:

Maling / Flytende Avfall

Ikke kast maling eller flytende avfall i containeren. Tomme malingspann er ok.

Matavfall

Matavfall skal ikke kastes i restavfallet men må leveres inn separat.

Batterier

Batterier skal aldri i container ! Batterier kastet i restavfall kan forårsake brann!

Gassbeholdere

Gassbeholdere og lignende må håndteres spesielt.

Impregnert trevirke

Impregnert trevirke behandlet med kreosot, CU/CCA eller lignende.

Farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og håndteres spesielt.

 
Har du lyst til å lese mer om avfallshåndtering og avfallstyper så finner du gode råd om kildesortering på denne siden til miljødirektoratet.