HVORDAN BØR DU SORTERE?

Hvis du har en del avfall er det både bra for lommeboken og deg hvis du kildesorterer. Her er de fraksjonene som oftes blir bestilt:

HVA KAN DU KASTE I RESTAVFALL?

Hvis du ikke har nok plass eller av andre grunner ikke kan sortere kan du bestille I restavfallscontainer. I den kan du kaste det meste men det er noe som du ikke må kaste i restavfallscontaineren:

 
Har du lyst til å lese mer om avfallshåndtering og avfallstyper så finner du gode råd om kildesortering på denne siden til miljødirektoratet.