Avfallstyper

Vi jobber for å gjøre å gjøre avfallshåndtering enkelt og kostnadseffektivt samtidig som det ivaretar miljøet. Avfallet skal sorteres og håndteres riktig for at mest mulig skal kunne gjenvinnes til nye produkter, råstoff eller til energi. Avfallstyper for kildesortering kan være forvirrende. Her er en liten guide over hva du ikke skal legge i en avfallscontainer for blandet avfall:
 • Maling
 • Ugjennomsiktige søppelsekker
 • Batterier
 • Gips
 • Gassbeholdere
 • Impregnert trevirke
 • Annet farlig avfall
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Forurensede masser
 • Isolasjon

Lurer du på hvor du skal gjøre av avfallet beskrevet over? 

Har du lyst til å lese mer om avfallshåndtering og avfallstyper så finner du gode råd om kildesortering på denne siden til miljødirektoratet.