Skip to main content

ELEKTRONISK AVFALL
E – WASTE

EE-AVFALL

E-WASTE

HVA SKAL SORTERES HER? 

Alt av elektriske og elektroniske produkter. Datautstyr, mobiltelefoner, radio og TV-apparater, lamper, el-kabler, varmtvannsberedere, elektriske verktøy o.l.

WHAT TO SORT HERE? 

All electrical and electronic products. Computer equipment, mobile phones, radio and TV sets, lamps, electric cables, water heaters, power tools and the like.

KRAV

Fraksjon skal ikke inneholde:
  • Emballasje
Lever produktene så hele som mulig for å unngå brannfare, at miljøfarlige stoffer lekker ut, eller at noen skader seg.

REQUIREMENTS

Do not include:
  • Packaging
Avoid breaking the products when disposing of them to avoid risk of fire, hazardous materials pollution, or injury.
BEHANDLING & GJENVINNING

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg, avvik blir registrert og kunde informert.
Oppsamling kan skje i EE-bur, beholder, container eller pall med karmer. EE avfall blir materialgjenvunnet eller energigjenvunnet, alt etter material.  
Farlig avfall fra EE avfallet blir levert til sluttbehandlingsanlegg for forsvarlig deponering/destruering.

TREATMENT & RECYCLING

Quality control at reception at treatment facilities, deviations are registered and customer informed.
Collection can take place in an EE cage, container, container or pallet with frames. EE waste is recycled according to the material quality.
 Hazardous waste from the EE waste is delivered to the final treatment plant for proper disposal / destruction.

SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090 

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  


Frode Helmichsen
932 41 665