Skip to main content

FARLIG AVFALL
HAZARDOUS WASTE

FARLIG AVFALL

HAZARDOUS WASTE

HVA SKAL SORTERES HER? 

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall håndteres slik at miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø. 

Farlig avfall skal være merket med faresymbol, men er du i tvil er det best å ikke ta sjanser. Ta kontakt med oss før du kaster. 

Farlig avfall er regulert i avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall. Et strengt regelverk sikrer at det meste av det farlige avfallet håndteres på en miljømessig forsvarlig måte.

Før du bestiller levering av avfallet, skal du fylle ut et deklareringsskjema. Deklareringen gir opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. 

WHAT TO SORT HERE? 

Hazardous waste is waste that contains substances that are hazardous to health and the environment. Hazardous waste is handled so that environmental toxins do not leak into nature and harm people, animals and the environment.

Hazardous waste must be marked with a warning symbol, but if you are in doubt, do not take chances. Contact us for a consultation.

Strict regulations ensure that most of the hazardous waste is handled in an environmentally sound manner.

Before ordering pickup, you must complete a declaration. The declaration provides information on the waste’s origin, content and properties.
NS 7055

Oppsamling i IBC-beholder, stål- eller plastfat med lokk. 

NS 7093*

Oppsamling i batteriboks. Les mer om sortering av batteri her

NS 7086

Oppsamling i eske, hylse, beholder eller fat.

NS 7151

Oppsamling i UN-godkjent emballasje. 
NS 7051

Oppsamling i IBC-beholder, stål- eller plastfat med lokk.

NS 7022

Oppsamling i småkolli, IBC, fat med lokk. 

NS 7022

Oppsamling i tank, IBC, tett container eller fat m/lokk.

NS 7011

Oppsamling i UN-godkjent IBC, fat med spuns eller tank. 
NS 7042

Oppsamling i IBC-beholder, fat med spuns eller tank. 

NS 7023

Oppsamling UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverk.

NS 7024

Oppsamling i stål eller plastfat med lokk.

NS 7021

Oppsamling i passende kolli. Transporteres med ADR. NS 7012

Oppsamling i UN-godkjent IBC, fat med spuns, eller tank.

Mangler merke?

Ta kontakt med oss  så fikser vi nytt merke!

NFFA

Du finner mange gode veiledere på Norsk Forening Farlig Avfall sin side

SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 
 
Usikker på avfalldeklarering? 
Brukerveiledning    Tildeling av roller

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090

Short user guide in English 

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  


Frode Helmichsen
932 41 665