Skip to main content

GLASS OG METALL
GLASS AND METAL PACKAGING

GLASS OG METALL

Glass packaging & Metal

HVA SKAL SORTERES HER? 

Emballasje av glass som har inneholdt mat, drikke eller andre husholdningsvarer skal i denne beholderen. Den må være tom for rester, men etikett og metall-lokk kan være på.

WHAT TO SORT HERE? 

Glass packaging which has contained food, drink or other household items.

Must be empty, but the label and metal lid may stay on.

KRAV

Må være rene og tomme
Må ikke være innblandet med keramikk, porselen, drikkeglass
Må ikke ha inneholdt farlig avfall som f.eks. maling, lim, lakk, plantevernmidler og lignende

REQUIREMENTS

Must be clean and emtpy
Do not mix other types of glass such as ceramics, porcelain, drinking glass. 
Do not include glass packaging that has contained hazardous materials. 

 
SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090 

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  


Frode Helmichsen
932 41 665