Skip to main content

ISOLASJON
INSULATION

ISOPOR

Styrofoam

HVA SKAL SORTERES HER? 

Alle typer isolasjon som Glava eller andre typer mineral ull

WHAT TO SORT HERE? 

All kinds of Insulation such as mineral wool.

BEHANDLING & GJENVINNING

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg, avvik blir registrert og kunde informert. 
Oppsamling i sekker, container eller komprimator. 
 

TREATMENT & RECYCLING

Quality control at treatment facility. Non conformities are registered and the customer informed.
Collected in bags, containers or compactors.

SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090 

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  


Frode Helmichsen
932 41 665