Skip to main content

ISOPOR EPS
STYROFOAM

ISOPOR

Styrofoam

HVA SKAL SORTERES HER? 

Alle typer for Ispor/polystyren. Emballasjen er ofte merket med symbol 06.

WHAT TO SORT HERE? 

All types of styrofoam. Packaging usually marked with sumbol 06. 

KRAV

Fraksjon skal ikke inneholde: 
Våt eller skitten isopor
Isoporesker må være tomme

REQUIREMENTS

Do not include: 
Wet or dirty styrofoam
Styrofoam boxes must be emtpy 
BEHANDLING & GJENVINNING

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg, avvik blir registrert og kunde informert. 
Oppsamling i sekker, container eller komprimator. 
Benyttes til materialgjenvinning eller energigjenvinning.

TREATMENT & RECYCLING

Quality control at treatment facility. Non conformities are registered and the customer informed.
Collected in bags, containers or compactors.
Used for material recycling or energy recycling.

SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090 

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  


Frode Helmichsen
932 41 665