Skip to main content

MASSER
Construction & Demolition Waste

Masser

Construction & Demolition Waste

HVA SKAL SORTERES HER? 

For best mulig behandling av avfallet tilbyr vi kildesortering av masser.

“Masser” er en samlebetegnelse og her er vår generelle anbefaling for kildesortering av denne kategorien. 

WHAT TO SORT HERE? 

To optimise treatment of Construction and Demolition Waste we recommend sorting waste into fractions. 

Here is our general recommendation. Contact your Key Account Manager for recommendations. 

MASSE FRAKSJONER

Alt av betong som ikke er forurenset (materiale og overflate)

Kildesortert gips, både nytt og gammelt. Kan inneholde tapet, maling, skruer og beslag. Må være tørt og sortert. 

Innhold vist via trekkspill

Takpapp og tjærepapp produsert etter 1960. Forskjellen på takfolie (farlig avfall) er at takpapp normalt sett har et lag med finknust stein på oversiden. 

Alt av mineralull/isolasjon som Glava/Rockwool. 

Forurensede masser er masser som inneholder forurensninger slik at de ikke kan klassifiseres som rene, men som ligger under grensen for farlig avfall. Forurensning dokumenteres før leveranse.

Rene gravemasser som stein, grus, jord og sand.

FRACTIONS

KRAV

Ikke bland fraksjoner ! 

REQUIREMENTS

Do not mix! 

BEHANDLING & GJENVINNING

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg, avvik blir registrert og kunde informert.

Noen fraksjoner går til materialgjenvinning, andre til energigjenvinning, resterende deponert.

TREATMENT & RECYCLING

Quality control upon receival at treatment facility, deviations are registered and customer informed.

Some types of construction and demolition waste is recycled . Some fractions will be deposited in specialized landfills . 

SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090 

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  
Frode Helmichsen
932 41 665