Skip to main content

MATAVFALL
FOOD WASTE

Matavfall

Food Waste

HVA SKAL SORTERES HER? 

Matavfall skal inneholde Matavfall uten emballasje. Det betyr at du kan kaste yoghurten her, men yoghurtbegeret skal i Restavfallet. Men husk, – Matavfall i væskeform, som for eksempel brus, tømmer du i vasken og ikke i Matavfallet. Vi vil jo ikke ha søl!  

WHAT TO SORT HERE? 

You should only include food waste without packaging. This means that you can throw the yoghurt here, but the yoghurt cup must be in the residual waste.

But remember, no liquids please. Empty liquids in the sink, we do not want mess!

TYPISKE EKSEMPLER

Matavfall som kjøtt, fisk, frukt, grønnsaker, bakevarer etc

Teposer, eggeskall, blomster, kaffegrut o.l, 

TYPICAL EXAMPLES

Food waste such as meat, fish, fruit, vegetables, baked goods etc.

Tea bags, eggshells, flowers, coffee grounds etc. 
KRAV

Ikke kast følgende i denne beholderen:
Må være fri for plastbestikk og ikke nedbrytbar emballasje.

REQUIREMENTS

Do not include: 
Plastic cutlerey and non biodegradable packaging 

HENTES SOM REGEL EN GANG I UKEN MINST FOR Å FORHINDRE LUKT OG SØL!


Bør oppbevares kjølig.

BEHANDLING & GJENVINNING

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg, avvik blir registrert og kunde informert.

Matavfallet er råstoff til produksjon av biogass, hvor resten blir benyttet til jordforbedring. Ved kompostering blir det til ny matjord.

TREATMENT & RECYCLING

Quality control upon receival at treatment facility, deviations are registered and customer informed.

Food waste is a raw material for the production of biogas. The rest is used for soil improvement. When  composting food waste becomes new topsoil.

SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090 

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  


Frode Helmichsen
932 41 665