Skip to main content

PAPP & PAPIR
CARDBOARD & PAPER

Blandet papir, papp & kartong

Mixed paper, cardboard

HVA SKAL SORTERES HER? 

Rent papir, papp og kartong. 

WHAT TO SORT HERE? 

Clean paper and cardboard.  

TYPISKE EKSEMPLER

Bølgepapp
Kartong
Massiv papp
Ukeblader/aviser/brosjyrer
Pappkrus/-tallerkener
Tørkepapir som ikke er forurenset
Vinduskonvolutter
Kopi- og skrivepapir

TYPICAL EXAMPLES

Cardboard
Carton
Solid cardboard
Magazines / newspapers / brochures
Paper plates / Cups
Non-contaminated paper towels
Envelopes
Copy and writing paper




KRAV

Ikke kast følgende i denne beholderen:
Plastmapper  og ringpermer
Papir med konfidensiell eller sensitiv informasjon
Plastbelagt eller laminert papp eller papir
Våtservietter
Tørkepapir, servietter, gavepapir, matpapir
Vått papir eller papp

REQUIREMENTS

Do not include: 
Plastic coated paper such as drinking cartons, papercups
Plastic folders and ring binders
Paper with confidential or sensitive information
Wet wipes
Tissue paper, napkins, gift wrap, food paper
Wet paper or cardboard

LAGRES TØRT – KAN HA MAKS 10% FUKTINNHOLD


Must be stored in a dry environment

BEHANDLING & GJENVINNING

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg.
Sorteres i ulike papirkvaliteter. Presses i baller for lagring og videretransport til papirfabrikk.
Benyttes til materialgjenvinning. Papir er innsatsfaktor i produksjon av nytt papir, emballasjepapir, tørke- og toalettpapir. Papp og kartong blir til ny emballasje.

TREATMENT & RECYCLING

Quality control upon receipt at treatment facilities.
Sorted in different paper qualities. Pressed into bales for storage and further transport to paper mill.
Used for material recycling. Paper is an input factor in the production of new paper, packaging paper, drying and toilet paper. Cardboard and cardboard become new packaging.

SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090 

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  


Frode Helmichsen
932 41 665