Skip to main content

MYK PLASTEMBALLASJE
SOFT PLASTIC PACKAGING

Myk plastemballasje

Soft Plastic Packaging

HVA SKAL SORTERES HER? 

Plast er ikke bare plast. Det finnes utallige typer og kvaliteter plast som gjør plast til en utfordrende fraksjon å sortere. Siden plast er produsert av ikke-fornybar ressurser er det ønskelig å få plasten tilbake i kretsløpet ved materialgjenvinning.

WHAT TO SORT HERE? 

Plastic is not just plastic. There are countless types and qualities of plastic that makes plastic a challenging fraction to sort. Since plastic is produced from non-renewable resources, it is desirable to get the plastic back into the cycle through materialrecycling. 

TYPISKE EKSEMPLER

TYPICAL EXAMPLES
KRAV

Ikke kast følgende i denne beholderen:

 

REQUIREMENTS

Do not include: 

Det er mye fokus på å forbedre materialgjenvinningspotensialet på plast. Det blir mer og mer gjennomførbart hvis fraksjonene er sortert når det ankommer mottaksanlegget!


HVORFOR SORTERE NÅR ALT GÅR TIL ENERGIGJENVINNING?

BEHANDLING & GJENVINNING

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg, avvik blir registrert og kunde informert.

Oppsamling i sekker, beholder, bur, container eller komprimator.

Benyttes til energigjenvinning men noe blir også benyttet til materialgjenvinning.

TREATMENT & RECYCLING

Quality control upon receival at treatment facility, deviations are registered and customer informed.

Collection in bags, containers, cages, containers or compactors.

Used for energy recovery but some is also used for material recycling.

SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090 

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  


Frode Helmichsen
932 41 665