Skip to main content

BLANDET PLAST
MIXED PLASTIC

Blandet Plast

Mixed Plastic

HVA SKAL SORTERES HER? 

Plast er ikke bare plast. Det finnes utallige typer og kvaliteter plast som gjør plast til en utfordrende fraksjon å sortere. Siden plast er produsert av ikke-fornybar ressurser er det ønskelig å få plasten tilbake i kretsløpet ved materialgjenvinning.

WHAT TO SORT HERE? 

Plastic is not just plastic. There are countless types and qualities of plastic that makes plastic a challenging fraction to sort. Since plastic is produced from non-renewable resources, it is desirable to get the plastic back into the cycle through materialrecycling. 

TYPISKE EKSEMPLER

Alle typer for plast som din bedrift ikke har egne beholdere for. Typiske eksempler er strekkfilm, bobleplast, myk og hard plast, plastglass, plastmøbler, emballasje, plastrør og blomsterkasser.

TYPICAL EXAMPLES

All types of plastic that your company does not have its own containers for. Typical examples are stretch film, bubble wrap, soft and hard plastic, plastic glass, plastic furniture, packaging, plastic tubes and flower boxes.
KRAV

Ikke kast følgende i denne beholderen:
Plast med produktrester
Farlig avfall eller plast som har inneholdt farlig avfall
Bromerte flammehemmere eller ftalater
PVC

REQUIREMENTS

Do not include: 
Plastic with product residue 
Plastic that has containered hazardous waste
Ftalates and fire retardents 
PVC

Det er mye fokus på å forbedre materialgjenvinningspotensialet på plast. Det blir mer og mer gjennomførbart hvis fraksjonene er sortert når det ankommer mottaksanlegget!


HVORFOR SORTERE NÅR ALT GÅR TIL ENERGIGJENVINNING?

BEHANDLING & GJENVINNING

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg, avvik blir registrert og kunde informert.

Oppsamling i sekker, beholder, bur, container eller komprimator.

Benyttes til energigjenvinning men noe blir også benyttet til materialgjenvinning.

TREATMENT & RECYCLING

Quality control upon receival at treatment facility, deviations are registered and customer informed.

Collection in bags, containers, cages, containers or compactors.

Used for energy recovery but some is also used for material recycling.

SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090 

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  


Frode Helmichsen
932 41 665