Skip to main content

KLAR TIL Å LEIE CONTAINER ?

Vi leier ut containere til private og bedrifter i Rogaland.
Usikker på hvordan du skal gå frem og hva du bør tenke på før du bestiller container?
Her har vi samlet noen typiske spørsmål og svar !

container kunde klar til bestilling

Hvor bør containeren plasseres?

Gjør det enkelt – plasser containeren slik det er lett å kaste! 

Finn en god plassering for containeren som gjør ryddejobben enkel. Kanskje er det lettere å få ut avfallet fra et vindu enn døren?  Husk at det er en lastebil som skal levere containeren – han må ha nok plass til å rygge seg til og svinge. Det bør være 1,5 meter mellom container og vegger. 

Hva er underlaget? 

Vi gir råd om plassering av container men det er til slutt ditt ansvar å sørge for at container blir plassert på et egnet sted som tåler vekten til container og våre biler.  Husk at containerbilene er svært tunge, og at store krokcontainere slepes et lite stykke etter bakken før de løftes på bilen, noe som kan føre til skade på underlaget. Er du usikker er det bare å sende en epost eller ta kontakt med en av våre #søppelhelter ! 

Klarer dere levere containeren hjem til meg? 

Vi ønsker minst mulig skade på vår og andres eiendom og da er det viktig at vi lett kommer oss frem til deg. Du kjenner eiendommen din, veien frem til eiendommen og andre forhold så det er viktig at du forklarer oss om de gjeldende forholdene. 

Veibredde og inngang til eiendom bør være minst 3 meter.  Rygging over lengre distanse skal unngås.

Må containeren plasseres på fortau eller annet fellesområde?

Containeren plasseres som regel på egen tomt men er ikke dette mulig og du må passere containeren på offentlig grunn kan kommunen kreve gateleie. Det varierer fra kommune til kommune ta kontakt med din kommune eller ring oss for råd.

Stavanger Kommune:  Pris 2 kr pr m2 pr døgn. Mer info her men ta gjerne kontakt med en av dine #søppelhelter for å få gode tips om hvordan du bør gå frem!

containerutleie i hele rogaland

Dette lurer også mange kunder på når de skal leie container:

Hvor kjapt får jeg containeren? 

Vi skal være best på service og gjør alt vi kan for å få containeren til deg når du trenger den. Vi foretrekker å kunne planlegge men ofte klarer vi å få containeren ut allerede samme eller neste dag. Vi har vaktordning og er tilgjengelige også etter ordinær arbeidstid ved behov mot overtidstillegg. 

Hvordan bør jeg plassere avfallet i containeren? 

For å få best utnyttet containeren er det lurt å legge de minste tingene i bunnen av containeren og de lengste øverst. Men det er viktig at det ikke stikker mye utenfor kantene. Avfallet skal jo løftes av og på bil og fraktes på veien etterpå! 

Hvor stor er en vanlig container? 

De fleste tenker på en åpen 10m3 når de tenker på en vanlig container. 

De er ca 2 meter høye, 2 meter brede og ca 3,5 meter lange. Her finner du en mer detaljert oversikt over våre containere

Har dere big bags / avfallssekker / sekker? 

Det har vi ! Våre big bags eller avfalls-sekker kommer i to størrelser samt en spesiell sekk for asbestavfall. Pris fra 189 kr! 

Må jeg kildesortere avfallet? 

Bestill container til den avfallstypen du har. De aller fleste private bestiller containere til blandet avfall / restavfall. I restavfallet kan du kaste det meste utenom farlig og spesialavfall – se her for mer info.

Avfallet blir så sortert på vårt sorteringsanlegg av våre mottaks kontrollører som klassifiserer avfallet visuelt. 

Hva er de vanligste avfallstypene? 

  1. Restavfall
  2. Trevirke
  3. Hageavfall 
  4. Impregnert Trevirke