Skip to main content

Prisvarsel

By 1. desember 2022januar 12th, 2023Varsel

Til alle våre kunder           

01.12.2022

VARSEL OM ENDRING I PRIS

Først av alt vil vi benytte anledningen til å si TUSEN TAKK for at dere er kunde hos oss i Rogaland Gjenvinning. Året 2022 har vært et svært utfordrende år preget av mye uro i markedet og prisvekst på grunn av en rekke faktorer. De faktorene som har hatt størst innvirkning på oss er:

  • høyere strømpriser (behandling av avfallet)
  • høyere drivstoffpriser (transport)
  • høyere stålpriser (dyrere utstyr)
  • forsinkelser i utstyrsleveranser
  • redusert tilgang på utstyr
  • innføring av avgifter og regler nasjonalt og i EU på transport og avfallssektoren

Indeksene som er relevante for vår næring ligger på 15-20%. Vi forstår at en slik økning er utfordrende og eskalerende for dere.

Vi håper at markedet vil stabilisere seg og at vi vil se prisnivået reduseres i løpet av 2023. Derfor velger vi å innføre en generell prisøkning på 9,8% gjeldende fra 01.01.2023. Samtidig vil vi ta en gjennomgang av våre kundelister og se på om det er nødvendig med noen ekstraordinære justeringer (reduksjon/økning pga nedstrømsendinger).

Vi ønsker å benytte anledningen til å ønske dere en god jul og godt nyttår!

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har noen spørsmål angående dette, kartlegging av reduksjon av utslipp/ombruk, eller annet rundt avfallshåndtering:

Julie Vold                                 406 20 649
Frode Helmichsen                   932 41 665

 

Med vennlig hilsen

Rogaland Gjenvinning AS

 

 

 

 

Julie Vold
Daglig Leder