Skip to main content

RESTAVFALL
RESIDUAL WASTE

RESTAVFALL

Mixed Waste

HVA SKAL SORTERES HER? 

Kun avfall som ikke er egnet for gjenvinning eller sortering. 

WHAT TO SORT HERE? 

Waste that can not be recycled or that your business lack a recycling bin for. 

KRAV

Ikke kast følgende i denne beholderen: 
 • Farlig Avfall
 • Gips
 • Matavfall
 • Asbestholdig avfall
 • Impregnert Trevirke
 • Bildekk
 • EE-Avfall

REQUIREMENTS

Do not include the following:
 • Hazardous Waste
 • Plaster
 • Organic Waste
 • Asbestos
 • Treated Wood
 • Car Tyres
 • Electronics  

SPØRSMÅL?

Send epost, gjerne med bilde, til post@rogjen.no eller ring 4000 4090 

QUESTIONS?

Email, enclose picture if you want, post@rogjen.no or give us a call  on 4000 4090 

VI ER HER FOR DEG!

Husk at du alltid kan ta kontakt med din Key Account Manager !  


Frode Helmichsen
932 41 665