Skip to main content

Endring i byggeteknisk forskrift (TEK) og byggesaksforskriften (SAK) for å redusere klima og miljøavtrykket fra bygg

Fra 1. juli 2022 er det krav om at materialer skal bli kartlagt for ombruk ved større arbeid i eksisterende bygg.

.

Miljøkartlegging

Det er krav om rapport fra Miljøkartlegging i Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9.

Kravet inntrer ved rive- og rehabiliteringstiltak på over 100 kvm og/eller tiltak som genererer mer enn 10 tonn avfall.

Miljøkartleggingen sikrer riktig håndtering av farlig avfall og har som mål om å bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg. 

Hva skal rapport fra Miljøkartleggingen inneholde? 

Rapporten fra miljøkartleggingen skal minst inneholde opplysninger om

  • Hvem utført kartleggingen og når det ble utført, byggeår og tidligere bruk. Det tas analyser av representative materialprøver og resultatene av disse
  • Hvilke typer og mengder farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes og hvor disse er plassert angitt med bilde eller tegning
  • Hvordan farlig avfall er identifisert/merket og hvordan man planlegger å fjerne dette farlige avfallet og planen for levering av dette
  • Farlig avfall/bygningsfraksjoner som skal fjernes sammenstilles i tabell

Ombrukskartlegging

Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg, enten for ombruk i bygget eller i et annet bygg.

Hva skal rapport fra Ombrukskartleggingen inneholde? 

  • Hvem utført kartleggingen og når det ble utført
  • Info om bygning som hvor den befinner seg, byggeår og tidligere bruk. Det tas analyser av representative materialprøver og resultatene av disse
  • Hvilke type og mengde materialer/bygningsfraksjoner egnet for ombruk, samt vurdering av restlevetid

Støtte til ombrukskartlegging

Eier av et bygg eller et byggeprosjekt (byggherre, eiendomsforvalter) kan få inntil 200 000 NOK støtte til ombrukskartlegging via Enova

Rogaland Gjenvinning kan bidra med avfallsplaner, miljø- og ombrukskartlegging

Ta kontant med din key account manager eller på 4000 4090 for en uforpliktende prat hvis dere vil vite mer.  

Vil du kartlegge om din bedrift følger kravene? 

Rogaland Gjenvinning tilbyr miljørådgivning og kartlegging på fastpris. Ta kontakt for å finne ut mer 4000 4090 eller post@rogjen.no