was successfully added to your cart.

Handlekurv

Category

Nyheter

Hvordan lykkes med oppussing! 10 gode råd!

By | Nyheter | No Comments

Gode råd til oppussingen hjemme!

Husene våre er noe av det største vi eier økonomisk. I hjemmene våre kan vi selv bestemme hvordan vi vil ha det. Dette gjør at de fleste går gjennom minst en runde med oppussing i løpet av livet.

Hva er viktig å huske på da? Hvordan kan det gjøres smartest mulig?

Legg en god og grundig plan for oppussingen. En god plan sparer deg for penger, frustrasjon og ikke minst krangling med samboeren.

Sett realistiske mål ut ifra egne evner og en plan for prosessen.

Start med synlige skader først og rådfør deg med fagfolk slik at du får de beste løsningene. Når dette er planlagt, setter du opp et budsjett.

Lag gjerne også en enkel sorteringsplan for å holde det ryddig når oppussingen pågår. Byggematerialer og avfall fra oppussing inneholder ofte farlige stoffer. Hvis dette havner i naturen, kan det få stygge konsekvenser for plante- og dyreliv.

10 gode råd til oppussingen

  1. Ta vare på huset og tomten slik at det tåler dagens og framtidens klima.
  2. Velg løsninger som gjør det enkelt å bo hjemme, også i framtiden.
  3. Monter varmepumpe, skift vinduer eller isoler hvis det er huskaldt.
  4. Sikre huset mot vannlekkasjer.
  5. Spør fagfolk om råd.
  6. Unngå å bruke giftige stoffer.
  7. Velg materialer som tåler påkjenningene.
  8. Be om dokumentasjon av oppussingen.
  9. Kildesorter avfallet.
  10. Sjekk om oppussingen krever tillatelse fra kommunen.

Les mer om de ulike rådene hos direktoratet for byggekvalitet på nettsiden https://dibk.no/smartere-oppussing/.

Rådfør gjerne med Rogaland Gjenvinning AS for hvordan sorteringen ved oppussingen kan løses på best måte! www.Rogjen.no

Stilling Ledig Sjåfør

By | Nyheter | No Comments

VI ER PÅ JAKT ETTER SJÅFØRER

Rogaland Gjenvinning vokser og vi trenger flere sjåfører som er klar til å bidra på reisen. Vi trenger #søppelhelter som er opptatt av å levere  super kundeservice, som tar vare på bil og utstyr, og som jobber effektivt. Les mer om stillingen her:  

Ombrukskartlegging – slik gjør du det

By | Nyheter | No Comments
Har du et bygg du vil pusse opp?

VURDER EN OMBRUKSKARTLEGGING

Ved en ombrukskartlegging av bygg og uteområde vil vi samle inn relevant informasjon for å vurdere hvilke bygningskomponenter som muligens kan ombrukes eller oppsirkuleres! 

HVA ER OMBRUKSKARTLEGGING?

Formålet med ombrukskartlegging er å vurdere og synliggjøre  muligheter for ombruk i  ombrukspotensialet i bygg som skal rives eller rehabiliteres, for å muliggjøre ombruk i eget prosjekt eller kanskje materialet kan brukes i et annet prosjekt. 

NÅR BØR OMBRUKSKARTLEGGINGEN UTFØRES? 

Kort sagt bør ombrukskartleggingen tas så snart som mulig slik at man har god tid til å identifisere hvilke materialer og komponenter som er brukbare og egner seg for ombruk. Er man tidlig ute er det også større mulighet til å sørge for at man unngår mellomlagring og klarer å avhende materialene så raskt som mulig.  

 

HVORDAN UTFØRES OMBRUKSKARTLEGGINGEN? 

Vi tar utgangspunkt i Byggalliansens veileder for gjennomføring av ombrukskartleggingen. Ombrukskartleggingen startes ved å innhente tilgjengelig informasjon for å forberede den fysiske kartleggingen. 

Den fysiske kartleggingen utføres på eiendommen hvor vi går systematisk igjennom eiendommen og dokumenterer de ulike komponentene som skal fjernes. Videre tas en tilstandsvurdering på om dette kan ombrukes. 

HVA SKJER SÅ?  

Etter ombrukskartleggingen blir det utarbeidet en rapport som oppsummerer relevante funn og anbefalinger. Kunde vil så vurdere hva som skal søkes ombrukes og det blir bestemt hvordan materialet kan avhendes.  

VI ER PÅ JAKT ETTER PILOTPROSJEKT

Er du interessert i ombrukskartlegging av et av dine bygg? Vi er interessert i å snakke med deg! 
Sammen med våre strategiske samarbeidspartnere kan vi tilby en praktisk tilnærming og bistand i alle ledd for å få en effektiv ombrukskartlegging og god miljøgevinst.

 

Kom innom for en kaffe og en uforpliktende prat om ditt prosjekt!

INNFØRING AV CO2 AVGIFT

By | avfall, Nyheter | No Comments

INNFØRING AV CO2 AVGIFT PÅ FORBRENNING AV AVFALL FRA 1. JANUAR 2022

I statsbudsjettet for 2022 ble det innført en ny co2 avgift på 2022 på forbrenning av avfall.

Myndighetenes hensikt med avgiften er å redusere restavfall og stimulere til økt sortering. Konsekvensen for deg som kunde er en prisøkning på avfallet. For 2022 er avgiftssatsen satt til på 192 kroner per tonn Co2, med en faktor på 0,5498 per tonn. Dette utgjør en avgift på 106 kroner per tonn avfall til forbrenning. Regjeringens plan er at avgiften skal mer enn tredobles innen 2030.

Hva betyr Co2 avgiften for deg?

Konsekvensen av myndighetens Co2 avgift for deg som kunde er at pris per tonn avfall vil øke med 106 kroner. Sverige har også innført en tilsvarende avgift. Avfallsbransjen er internasjonal og blir truffet av begge disse prisøkningene, dessverre.  Regjeringens vedtak om innføring av Co2 avgift på forbrenning av avfall fører til en ekstraordinær prisregulering fra 1. januar 2022.

Disse endringene gjelder hele det norske avfallsmarkedet.

Gjelder økningen alle avfallstyper?

Endringen gjelder alle avfallstyper som går til forbrenning. Ta en titt på miljøregnskapet ditt, på figuren som viser gjenvinningsgrad ser du hvor stor andel av ditt avfall går til energigjenvinning. For selv om forbrenning er siste stopp for avfallet, skapes det iallfall fjernvarme for hjem og bedrifter!

Har du spørsmål? Ring oss på 4000 4090 !

Tips til optimal sorteringsgrad fra totalentreprenøren SV Betong

By | Nyheter | No Comments

Prosjekt: Kjerrberget Skole

Julie Vold

Sorteringsgrad på 95%

I nydelige Sola Kommune bygger Totalentreprenøren SV Betong en ny ungdomsskole. Kjerrberget Skole skal stå klart til sommeren 2021 og byggeprosjektet nærmer seg sluttfasen.  

SV Betong har stor fokus på at deres prosjekter skal ha minimal miljøpåvirkning samtidig som at de leverer til kundens forventinger på pris, tid og kvalitet.

En stor del av den direkte miljøpåvirkningen til SV Betong stammer fra avfall og god sortering av avfallet bidrar til økt ombruk og materialgjenvinning.

EU stiller krav om at 70 prosent av alt byggavfall skal ombrukes eller materialgjenvinnesByggteknisk forskrift TEK17 har et krav om at mist 60 prosent av avfallet på byggeplassen skal kildesorteres Avfallssorteringen skjer på byggeplassen. SV Betong har satt seg et internt krav på å oppnå minst 80% sorteringsgrad. Noen prosjekter er de oppe i over 95 prosent.       

-  Å ha en god samarbeidspartner på avfallsløsninger på byggeplassen er utrolig viktig, sier Driftsleder Helge Bore i SV Betong.  

Skal vi få til sortering på byggeplassen har jeg erfart at vi er nødt til å gjøre det lett å sortere i ulike fraksjoner og tungvint å kaste i restavfall containeren, sier Helge med et smil.  Han forklarer at han drøyer så lenge som mulig med å få ut en container for restavfall slik at det ikke skal bli fristende å ta den enkle løsningen å bare kaste det i blandet avfall containeren. På Kjerrberget er de oppe i 95% sorteringsgrad per dags dato. Helge forteller at underentreprenørene som har jobber på Kjerrberget byggeplass skal ha mye skryt. Det har vært samarbeid om avfallshåndteringen fra dag en og alle har jobbet i felleskap for å få det til.    - På noen prosjekter og byggeplasser er man ikke like heldige. Da kan det være at man må tømme containeren på byggeplassen og tvinge entreprenørene på plassen til å sortere før de går for dagen, sier Bore. – Ikke det du har lyst til å gjøre på en fredag ettermiddag!

Det høres kanskje litt dramatisk ut å gå til slike tiltak for å få sorteringen riktig men for SV Betong som tar miljøet på alvor er det en klar melding til sine underentreprenører om at de bryr seg.

- Det er lett å sortere hvis man planlegger litt, kommuniserer godt og tenker seg om før man kaster, sier Bore.

 Daglig Leder i SV Betong, Stig Jespersen, forteller at de ser at det kommer stadig strengere krav fra byggherrer og myndigheter. Derfor velger SV Betong å stille strengere interne krav enn de eksterne kravene.

- Det er utrolig kjekt å se at vårmiljøfokus gir resultat, sier Jespersen. – Vi har hatt Rogaland Gjenvinning som avfallshåndteringsleverandør i flere år nå og er utrolig fornøyd med fleksibiliteten, servicegraden og kunnskapen de har til faget. 

Samspillet mellom kunde og leverdør er også en kritisk faktor for vår suksess.

Frode Helmichsen er kundeansvarlig for SV Betong og har over 20 år i bransjen.

- I mine år i bransjen har jeg sett stor utvikling, og for oss som driver med dette er det utrolig givende å ha krevende kunder som forlanger at underentreprenørene deres skal sortere skikkelig, sier Frode. 

– Skikkelig sortert avfall gjør at gjenvinningsgraden blir enda høyere. Godt for lommeboken til kunden og ikke minst godt for miljøet! SV Betong er en kunde som krever mye av oss og det gjør at vi vokser og utvikler oss.

Frode Helmichsen er ofte ute på Kjerrberget og andre byggeplasser for å sikre at løsningene også fungerer i praksis og bistår med rådgivning, opplæring og kursing av ansatte og underentreprenører hos kunder.

VIL DU HA BEDRE SERVICE & PRISER?

Ta kontakt for en gjennomgang av din bedrifts behov & for å få oversendt en prisavtale!

Rogaland Gjenvinning er et kvalitets- og miljøsertifisert selskap

By | det grønne skiftet, Nyheter | No Comments

Rogaland Gjenvinning fikk i dag, 12.05.2021 utstedt sertifikat på at vårt kvalitet og miljøstyringssystem er i overenstemmelse med NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. Sertifiseringen ble utført av Dovre Sertifisering AS.

“Vi er veldig fornøyd med at vi har fått dette kvalitetsstempelet på vår organisasjon og kvalitetssystem. Videre bekrefter det vår forpliktelse til aktiv styring av vår miljøpåvirkning,” sier daglig leder i Rogaland Gjenvinning, Julie Vold. “Det er også en fordel å ha et godt utviklet kvalitets og miljøstyringssystem når organisasjonen er i vekst. Man sørger for at man bygger bedriften systematisk og med kvalitet i alle ledd.”

I tillegg til at Rogaland Gjenvinning ser på det som nyttig å være iso sertifisert, er det også en forventning fra kunder.

“Vi har sett en voksende fokus fra våre kunder på det å ha godt dokumenterte kvalitet og miljøstyringssystem,” sier Salgsleder Frode Helmichsen. “Vi ser at flere og flere kunder har en økende fokus og forventing opp mot også innhold og data som kan hentes ut i fra systemet. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre og utvikle oss. “

   

Fastpris Kampanje

By | Nyheter, Tilbud | No Comments

Få en god pris på utleiecontainer til avfall i Påsken!

Rogaland Gjenvinning kjører igang med kampanje på utleiecontainere for avfall i påsken. Du får ha Containeren i opptil 10 dager da vi har valgt å ikke ta ekstra betalt for helligdagene.  

Utleiecontaineren du får leie for kun 3 290,- er en standard 10m3 container som er den mest vanligste typen avfallscontainer  for privat bruk. Dette er containeren for deg som vil rydde ut av loftet, garasjen. For deg som driver med oppussing og derfor har en mengde forskjellige typer avfall. 
Veldig mange lurer på hva de kan kaste i avfallscontaineren. Du kan kaste mange typer avfall i containeren, som den stlen som du har tenkt å fikse på, sofaen med hull i, eller bokhyllen som bare står å samler støv. Ja bare kast det oppi containeren.  Du vil bli overrasket hvor mye du får plass til oppi våre avfallscontainere. 

Mange lurer på hva de skal finne på denne påsken. Corona har virkelig satt en stopper for mange av de vanlige påske aktivitetene. Vi vil derfor foreslå at du bruker disse hjemmekontortidene til å gjøre noe nyttig. 

Våre utleiecontainerer er på tilbud i Stavange, Sola, Randaberg,   Klepp, Ålgård. Du har kanskje gått rundt i ditt nabolag ¨sett Rogaland Gjenvinning sine utleiecontainere? Vi har containere på Tasta, Madla, Hinna, Hundvåg, Buøy, Randaberg, Sola, Tananger, Kvernevik, Sunde, Klepp, Bryne. Ja over store deler av Rogaland. 

Se de ulike conainertypene her