Skip to main content

«I 2023 feirer vi kvinnedagen, og selv om vi har kommet langt når det gjelder likestilling mellom kjønnene, er det fortsatt mye som gjenstår. Kvinnedagen er en påminnelse om at vi ikke kan slappe av og anta at kampen for likestilling er over,» sier Julie Vold, daglig leder i Rogaland Gjenvinning .

Julie er aktiv i likestillingskampen og har i de siste fire årene vært aktiv i 8 mars arrangementet i Stavanger. Også 8 mars 2023 vil hun gå i 8 mars toget i Stavanger.

«Mange mener at det ikke er nødvendig å jobbe mer for likestilling for vi er jo verdens mest likestilte land. Kanskje er vi godt på vei men det fortsatt ikke er godt nok. Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn for samme arbeid, og det er fortsatt et stort gap mellom kvinner og menn når det gjelder representasjon i politikk og næringsliv. Kvinner står også overfor større risiko for å bli utsatt for vold og overgrep, og har også en større byrde når det gjelder omsorgsoppgaver,» sier Julie.

Kvinnedagen er viktig fordi den gir oss en anledning til å reflektere over disse utfordringene og sette fokus på hva som må gjøres for å oppnå full likestilling mellom kjønnene.

«Vi har fortsatt en vei å gå for å få flere kvinnelige sjåfører og anleggsarbeidere i vår bedrift. I våre stillingsutlysninger oppfordrer vi kvinner spesielt til å søke,» sier Julie Vold

Kun 17% av alle daglig ledere i aksjeselskaper er kvinner. Den statistikken er kun økt med 2,4 % det siste tiåret.  Rogaland Gjenvinning har kvinnelig daglig leder og styreleder.

«Vi er stolte av at vi slår statistikken. For kvinnedagen er også en anledning til å feire kvinnenes fremgang og prestasjoner. Kvinner har gjort betydelige fremskritt innenfor politikk, vitenskap, næringsliv og kultur, og det er viktig å anerkjenne og feire disse prestasjonene,» sier Julie

Likestilling mellom kjønnene er en viktig verdi i et moderne samfunn. Når kvinner har like muligheter og like rettigheter som menn, vil det føre til en mer rettferdig og bærekraftig verden for alle. Kvinnedagen gir oss en mulighet til å vise solidaritet med kvinner over hele verden og minne oss om at kampen for likestilling er en kontinuerlig prosess.

Kvinnedagen er en anledning til å feire kvinners fremgang, men også en påminnelse om at vi fortsatt har en lang vei å gå. Vi må fortsette å arbeide for å skape et samfunn der kvinner og menn har like muligheter og like rettigheter, og der kvinners bidrag til samfunnet blir anerkjent og verdsatt.

#søppelheltene svarer er en artikkelserie basert på spørsmål mottatt fra privatpersoner i ulike settinger eller via våre SoMe kanaler. Det er ikke spørsmål fra Rogaland Gjenvinning sine kunder.