Skip to main content

Rogaland Gjenvinning tilbyr gratis befaring av renovasjonen i din bedrift eller et større prosjekt. Gratis befaring av deres avfallshåndtering av en av Rogaland Gjenvinning sine miljørådgivere er en viktig del for å sikre at dere når deres miljømål.

En gratis befaring vil også med stor sannsynlighet føre til at dere sparer penger på avfallshåndteringen deres. Det er ikke fordi vi skal tilby veldig billige containere, men fordi vi vil se på en helhetlig løsning.

Ved en gratis befaring av våre miljørådgivere får vi et godt bilde av behovet for containere, beholdere og eventuelt bigbags i din bedrift, hvilket avfall dere bør sortere og hvordan.

Vi ønsker å hjelpe våre kunder å nå sine miljø og kvalitetsmål. En stor del av målene kan bedre nås ved å ha en god løsning fra start som gjør det enkelt og trygt å håndtere avfallet. Vi har lang erfaring i Rogaland Gjenvinning på å finne den beste avfallsløsningen. Kontakt oss tidlig i prosessen for å være sikker på å få utnyttet plassen best mulig, og finne det beste utstyret for deres behov.

Hva gjør vi på vår befaring?

  • Får oversikt over fraksjoner
  • Ser på behov av utstyr
  • Planlegger plassering og logistikk for containere
  • Minimaliserer avfallsmengder og kostnader

Hvor lang tid tar en gratis befaring?

Hvor lang tid en gratis befaring tar kommer an på hvor stort anlegg dere har og hvor mange containere eller avfallsbeholdere dere har. Generelt sett tar det mellom 20 minutt og en time på større anlegg.

Riktig utsyr, frekvens for tømming og håndtering av avfall kan faktisk gi en økonomisk besparelse for bedriften! Sett avfall på agendaen og gjennomgå din løsning sammen med oss.

Ønsker du en gratis befaring eller har spørsmål rundt dette så ta kontakt med oss på 4000 4090 eller direkte kontakt med en av våre ansatte .

Det er også mulig å fylle ut skjema her 

En annen versting er søppelbøttene på kontoret.

Vi mennesker er makelig anlagt og tar ofte den enkleste løsningen. Vi vet at vi burde ikke kaste bananskallet i søppelbøtten under skrivebordet , – men tar ofte den letteste løsningen.

Rengjøringspersonellet har også ofte vanskelig for å vurdere hva som er hva når det er for ulik praksis på hvert av kontorene. Ha derfor kildesorteringsløsninger der avfallet genereres og fjern samle søppelbøtter på kontor og møterom.

#søppelheltene svarer er en artikkelserie basert på spørsmål mottatt fra privatpersoner i ulike settinger eller via våre SoMe kanaler. Det er ikke spørsmål fra Rogaland Gjenvinning sine kunder.