Skip to main content

VI ER
ROGALAND GJENVINNING

Vi brenner for gjenvinning, for gode løsninger og for fremtiden.  Til tross for at vi er en ung bedrift består bedriften av ansatte som har jobbet i bransjen i over 20 år! 

Vårt mål er å gjøre riktig avfallsbehandling miljøvennlig, effektivt og enkelt for våre kunder.  

Group-1925.png

SORTERINGSANLEGG PÅ SOMA, SANDNES

Vårt moderne sorteringsanlegg sto ferdig i November 2020. Anlegget har et avansert brannslukkingsanlegg med varmesøkende kamera og vannkanoner som sikrer anlegget.

Sjåførene våre, samt eksterne samarbeidspartnere, tømmer restavfallscontainerne her for videre sortering med maskin.

Noen fraksjoner kverner vi, som for eksempel tre, for å gjøre det mer håndterbart og gjenvinnbart.

LOKALE EIERE - LOKAL FORANKRING!

Rogaland Gjenvinning er et selskap som er eid og styrt fra Rogaland. Vi er skikkelige folk som brenner for miljø, bærekraft og avfallshåndtering. 

Majoritetseiere er Stangeland Gruppen og Amdal Holding. 

RING OSS

KVALITETSUTSTYR

Vi er stolte av å ha kvalitetsutstyr. Våre lift, krok og kranbiler har EURO VI motorer, de mest utslippsvennlige  motorene som var tilgjengelige på markedet når de ble anskaffet.

Vi sørger også for service, vedlikehold og jevnlig overflatebehandling for å sikre at utstyret både ser bra ut og fungerer som det skal! 

MØT NOEN AV VÅRE #SØPPELHELTER !

VIL OGSÅ DU BLI EN #SØPPELHELT?

FOKUS PÅ BÆREKRAFT

Kvalitetspolitikk

Vi skal være den foretrukne leverandør på avfallstjenester ved å bidra til den beste bærekraft og energioptimalisering. Våre produkter og tjenester skal dekke kundens krav og forventing.

Vi vil kontinuerlig arbeide med forbedring og iverksette forebyggende tiltak. Handlingsplanene våre er bedriftens veiviser med fastsatte mål.

FOKUS PÅ BÆREKRAFT

SISTE NYTT