Skip to main content

Gode råd til oppussingen hjemme!

Husene våre er noe av det største vi eier økonomisk. I hjemmene våre kan vi selv bestemme hvordan vi vil ha det. Dette gjør at de fleste går gjennom minst en runde med oppussing i løpet av livet.

Hva er viktig å huske på da? Hvordan kan det gjøres smartest mulig?

Legg en god og grundig plan for oppussingen. En god plan sparer deg for penger, frustrasjon og ikke minst krangling med samboeren.

Sett realistiske mål ut ifra egne evner og en plan for prosessen.

Start med synlige skader først og rådfør deg med fagfolk slik at du får de beste løsningene. Når dette er planlagt, setter du opp et budsjett.

Lag gjerne også en enkel sorteringsplan for å holde det ryddig når oppussingen pågår. Byggematerialer og avfall fra oppussing inneholder ofte farlige stoffer. Hvis dette havner i naturen, kan det få stygge konsekvenser for plante- og dyreliv.

10 gode råd til oppussingen

  1. Ta vare på huset og tomten slik at det tåler dagens og framtidens klima.
  2. Velg løsninger som gjør det enkelt å bo hjemme, også i framtiden.
  3. Monter varmepumpe, skift vinduer eller isoler hvis det er huskaldt.
  4. Sikre huset mot vannlekkasjer.
  5. Spør fagfolk om råd.
  6. Unngå å bruke giftige stoffer.
  7. Velg materialer som tåler påkjenningene.
  8. Be om dokumentasjon av oppussingen.
  9. Kildesorter avfallet.
  10. Sjekk om oppussingen krever tillatelse fra kommunen.

Les mer om de ulike rådene hos direktoratet for byggekvalitet på nettsiden https://dibk.no/smartere-oppussing/.

Rådfør gjerne med Rogaland Gjenvinning AS for hvordan sorteringen ved oppussingen kan løses på best måte! www.Rogjen.no