was successfully added to your cart.

Handlekurv

Category

Tips

Hva kan betong og teglavfall brukes til?

By | Gjenvinning, Tips | No Comments
Betong og teglavfall er en masse som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter, men hvordan kan dette brukes til nyttige formål videre? I dette korte innlegget skal vi forsøke å svare på hva som kan være forsvarlig bruk av betongavfall.   

Forurensningsloven § 32 åpner for at avfall kan “gjenvinnes eller brukes på annen måte”. Med alternativet “brukes på annen måte” menes bruk der avfallet tjener et nyttig formål ved å erstatte bruken av andre materialer som ellers ville blitt benyttet.

Hva kan man så bruke betongavfall fra riveprosjekter til?

En metode å bruke betongavfall på er å brukes massene i forbindelse med bygg og anleggsprosjekter som ved etablering av veier, parkeringsplasser eller ved utføring av gravearbeid. Betongmassene må være egnet for prosjekter og mengden må stå i forhold til behovet. I tillegg er det viktig at massene er “rene” og ikke inneholder farlige stoffer.

Med andre ord; for å kunne gjenbruke betongavfall må det ikke stride med forurensningsforbudet  § 7 eller § 11. Disse innebærer at det ikke må være fare for forurensing.

Gjenbruk av tegl gir stor miljøgevinst

Gjenbruk av tegl er bra for miljøet og ikke minst er det et godt tiltak for å redusere avfallsmengde på større prosjekter. Tegl egner seg godt til gjenbruk og ombrukstegl kan faktisk selges lovlig i EU/EØS som et produkt. I følge Gemini.no avgjør alderen på teglstein og mørtel i stor grad hva steinen kan brukes til. Tegl fra gamle bygg har ofte kompakt tegl og svak kalkmørtel. Det gjør dem enklere å rense for mørtel, og egner seg derfor best for bruk i nye murbygninger.

Hvordan vet du om betongavfallet er forurenset?

Dessverre er mye tegl og betong forurenset med tungmetaller, PCB eller andre helse- eller andre miljøskadelige stoffer. Vi i Rogaland Gjenvinning kan bistå deg med kartlegging og prøvetaking.  Vi har også gode samarbeidspartnere som behandler returmasser hvis du har ønske om å ta i bruk returmasser på et bygg og anleggsprosjekt.

Det er deg som avfallsprodusent (feks huseier) som har ansvar for  å sjekke om massene er forurenset, og at det blir levert videre til et lovlig avfallsanlegg. Rogaland Gjenvinning er et slikt lovlig avfallsanlegg.

Les mer om ofte stilte spørsmål og grenseverdier ved disponering av betong av teglavfall på sidene til miljødirektoratet; https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m14/m14.pdf

For rådgivning eller spørsmål om levering og gjenvinning av betong og tegl ta gjerne kontakt med Rogaland Gjenvinning AS, www.rogjen.no

Hva betyr Ombruk, Gjenbruk, Gjenvinning?

By | Opplæring, sirkulær økonomi, Tips | No Comments

Hva betyr Ombruk, Gjenbruk, Gjenvinning?

Det snakkes mye om sirkulær økonomi og miljømål for tiden og det synes vi i Rogaland Gjenvinning er kjempebra. Vi bistår våre kunder med å måle deres miljøpåvirkning og fører statistikker på hvor avfallet går etter at det er levert til oss.

Vi bruker avfallskategoriene; Energigjenvinning, Materialgjenvinning, Deponi og Ombruk. Men hva betyr disse ordene og de som vanligvis brukes i media?

Miljødirektoratet har utarbeidet en god veileder på sine hjemmesider om avfall og sirkulærøkonomi.

 

Hva betyr Ombruk ?

Ombruk gjelder produkter eller materialer som brukes på nytt til samme formål som før uten særlig bearbeiding. Eksempel på dette er en kjole som leveres inn til Fretex som blir solgt til en annen som også bruker plagget som en kjole.

Kan min bedrift ombruke?

Ombruk krever ekstra arbeid alt etter type material. Det krever til tider forberedelse, som for eksempel at det dere ikke trenger lenger blir sjekket for skader og reparert ved behov. Vi kan bistå din bedrift med å ombruke det dere ikke lenger trenger ved å kartlegge, gi råd, og evt bistå med avhending av det dere vet dere på sikt skal bli kvitt.

 

Hva betyr Gjenvinning?

Gjenvinning er jo ordet som vi fleste bruker om «alt» som har med avfall å gjøre. Men hva betyr det egentlig? Gjenvinning er en samlebetegnelse for materialgjenvinning og energiutnyttelse i følge Miljødirektoratet.

Hva betyr Materialgjenvinning?

Materialgjenvinning er en gjenvinningsmetode som ligner ombruk, mer ved materialgjenvinning av avfallet blir avfallet bearbeidet til nye råstoff. Avfall omdannes til nye produkter, for eksempel ved at trevirke flises og blir til sponplater, eller at plastmateriale smeltes om til plastpellets som kan brukes til å lage nye plastprodukter. Slik materialgjenvinning blir ofte også kalt resirkulering.

Hva betyr Energiutnyttelse?

Hvis avfallsfraksjonen går til energiutnyttelse går avfallet til et anlegg som bruker avfallet til å skape energi, varme opp bygg og vann. I Sverige, hvor oppvarming tradisjonelt sett var med kull, har de bygget ut et stort fjernvarmesystem som bruker avfall som «drivstoff». Mye av avfallet fra Norge som blir brukt til energiutnyttelse går til Sverige.

 

Hva med gjenbruk og resirkulering ?

I følge Miljødirektoratet er resirkulering er et generelt begrep som beskriver en prosess der ressurser, råvarer og produkter er i omløp og brukes om igjen i et kretsløp, mens gjenbruk blir ofte brukt litt upresist om ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt