Skip to main content

Søppelheltene svarer!

Hvorfor sorterer ikke jobben søppel? Hjemme er vi godt oppdratt av myndighetene at vi må sortere alt før vi kaster det, likevel er det mange som nevner at de ikke gjør det på jobben. Alt havner i søppelbøtten under pulten eller i en stor søppelbøtte i kantinen. De spør hvorfor må man ikke sortere søppelet på jobb?

Sortering av søppel har vært et mye omtalt tema de siste årene. Det blir stadig innført nye krav og løsninger for privatpersoner.

Det er derimot ikke tilsvarende kampanjer for avfallet som skapes på jobb.

Avfall som skapes på jobb blir referert til som næringsavfall.

Mer om næringsavfall

Næringsavfallet er ikke del av de kommunale ordningene og man må inngå avtaler med private renovasjonsselskap som Rogaland Gjenvinning for at det skal bli tatt hånd om.

Sammen med selskapet som er ansvarlig for avfallshåndtering blir din bedrift enig om hvordan avfallshåndteringen for din bedrift skal skje.

Dette bør gjøres i henhold til gjeldende regelverk.

Dette er reglene for de fleste bedrifter:

  • minimum 70% av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent mottak eller direkte til gjenvinning.

Les mer her om lover og regler

Veldig mange bedrifter har derfor i dag startet prosessen med å innføre sortering av matavfall, plast og lignende.

Har ikke din bedrift løsninger for det i dag kan vi komme på gratis befaring for å foreslå en løsning på hvordan jobben din kan sortere bedre.

En annen versting er søppelbøttene på kontoret.

Vi mennesker er makelig anlagt og tar ofte den enkleste løsningen. Vi vet at vi burde ikke kaste bananskallet i søppelbøtten under skrivebordet , – men tar ofte den letteste løsningen. Rengjøringspersonellet har også ofte vanskelig for å vurdere hva som er hva når det er for ulik praksis på hvert av kontorene. Ha derfor kildesorteringsløsninger der avfallet genereres og fjern samle søppelbøtter på kontor og møterom.

En annen versting er søppelbøttene på kontoret.

Vi mennesker er makelig anlagt og tar ofte den enkleste løsningen. Vi vet at vi burde ikke kaste bananskallet i søppelbøtten under skrivebordet , – men tar ofte den letteste løsningen.

Rengjøringspersonellet har også ofte vanskelig for å vurdere hva som er hva når det er for ulik praksis på hvert av kontorene. Ha derfor kildesorteringsløsninger der avfallet genereres og fjern samle søppelbøtter på kontor og møterom.

#søppelheltene svarer er en artikkelserie basert på spørsmål mottatt fra privatpersoner i ulike settinger eller via våre SoMe kanaler. Det er ikke spørsmål fra Rogaland Gjenvinning sine kunder.