Skip to main content
Betong og teglavfall er en masse som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter, men hvordan kan dette brukes til nyttige formål videre? I dette korte innlegget skal vi forsøke å svare på hva som kan være forsvarlig bruk av betongavfall.   

Forurensningsloven § 32 åpner for at avfall kan “gjenvinnes eller brukes på annen måte”. Med alternativet “brukes på annen måte” menes bruk der avfallet tjener et nyttig formål ved å erstatte bruken av andre materialer som ellers ville blitt benyttet.

Hva kan man så bruke betongavfall fra riveprosjekter til?

En metode å bruke betongavfall på er å brukes massene i forbindelse med bygg og anleggsprosjekter som ved etablering av veier, parkeringsplasser eller ved utføring av gravearbeid. Betongmassene må være egnet for prosjekter og mengden må stå i forhold til behovet. I tillegg er det viktig at massene er “rene” og ikke inneholder farlige stoffer.

Med andre ord; for å kunne gjenbruke betongavfall må det ikke stride med forurensningsforbudet  § 7 eller § 11. Disse innebærer at det ikke må være fare for forurensing.

Gjenbruk av tegl gir stor miljøgevinst

Gjenbruk av tegl er bra for miljøet og ikke minst er det et godt tiltak for å redusere avfallsmengde på større prosjekter. Tegl egner seg godt til gjenbruk og ombrukstegl kan faktisk selges lovlig i EU/EØS som et produkt. I følge Gemini.no avgjør alderen på teglstein og mørtel i stor grad hva steinen kan brukes til. Tegl fra gamle bygg har ofte kompakt tegl og svak kalkmørtel. Det gjør dem enklere å rense for mørtel, og egner seg derfor best for bruk i nye murbygninger.

Hvordan vet du om betongavfallet er forurenset?

Dessverre er mye tegl og betong forurenset med tungmetaller, PCB eller andre helse- eller andre miljøskadelige stoffer. Vi i Rogaland Gjenvinning kan bistå deg med kartlegging og prøvetaking.  Vi har også gode samarbeidspartnere som behandler returmasser hvis du har ønske om å ta i bruk returmasser på et bygg og anleggsprosjekt.

Det er deg som avfallsprodusent (feks huseier) som har ansvar for  å sjekke om massene er forurenset, og at det blir levert videre til et lovlig avfallsanlegg. Rogaland Gjenvinning er et slikt lovlig avfallsanlegg.

Les mer om ofte stilte spørsmål og grenseverdier ved disponering av betong av teglavfall på sidene til miljødirektoratet; https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m14/m14.pdf

For rådgivning eller spørsmål om levering og gjenvinning av betong og tegl ta gjerne kontakt med Rogaland Gjenvinning AS, www.rogjen.no