Skip to main content

Varsel om prisjustering fra 1/1 – 2024

Rogaland Gjenvinning øker prisene med 4 %. Økningen baseres på gjeldende konsumpris indeks de siste 12 måneder.