Skip to main content

Søppelheltene svarer!

Vet du hvem som henter avfallet til bedriften din? Hjemme har man som regel ikke noe valg – du betaler et renovasjonsgebyr til kommunen og de henter avfallet hjemme hos deg. Bedrifter har ikke en slik løsning.

Bedrifter må inngå en avtale med en bedrift som Rogaland Gjenvinning om henting av avfall. Man kan på en måte si at Rogaland Gjenvinning er kommuuunen for bedrifter – eller renovasjonen for bedrifter.

Koomuuuuunen for bedrifter !

Når bedriften din skal velge selskap til å hente avfallet til bedriften din er det viktig at dere velger et selskap som har tillatelse til å håndtere avfallet.

Du finner en liste over bedrifter som har tillatelse til å hente og motta avfall i fylket og kommunen din her:

Rogaland Gjenvinning kan hente alle typer avfall men det er ikke alle typer avfall vi kjører inn til vårt mottaksanlegg på Soma. Noen typer avfall har vi samarbeidspartnere til, som for eksempel matavfall, hvor vi kjører avfallet vi henter direkte til Ivar sitt biogassanlegg.

Hva bør du sjekke når du skal finne et renovasjonsselskap til bedriften din?

 1. Har de tillatelse til å hente og motta avfall?
 2. Er det biler med lavt utslipp og ny teknologi?
 3. Er de troverdige og pålitelige?
 4. Kan de oppgi referanser?
 5. Tilbyr de gratis befaring?
Dette er fraksjonene vi tar inn på vårt eget anlegg: 
 • Rivningsavfall fra bygg
 • Plast og gummi
 • Papp, papir og kartong
 • Glass, isolasjon og gips
 • Jern og metaller
 • EE-avfall
 • Trevirke
 • Hageavfall
 • Betong med armering/isopor
 • Inært avfall til deponi
 • Rene masser
 • Lettere forurenset masser
 • CCA-impregnert trevirke, kreosotimpregnert trevirke
 • PCB-holdige isolerglassruter, klorparafinholdige isolerglassruter, ftalatholdige isolerglassruter,
 • Isolerglassruter med andre stoffer eks: isocyanater
 • Maling, lim og lakk
 • Lysstoffrør og sparepærer
 • Blybatterier, småbatterier usortert, litiumbatterier
 • Avfall med pentaklorfenol PCP (organisk avfall med halogen)
 • Avfall med bromerte flammehemmere
 • Avfall med ftalater
 • Avfall med KFK/HKFK/purskum
 • PCB- og PCT- holdig avfall
 • Asbest

Hvorfor er det viktig at avfallsleverandøren kommer på befaring til din bedrift?

Du tenker kanskje at det ikke er verdt å bruke tid på å ha avfallsleverandøren på befaring hos dere, men vi vil sterkt råde dere til en befaring. Ved å ta en gjennomgang over dagens løsning og se på muligheter for forbedring er absolutt en fordel. Grunnen til at det er viktig at renovasjonsselskapet kommer på befaring til din bedrift er :

 1. Bedriften din kan spare penger
 2. Bedriften din kan sortere mer
 3. Bedriften din får en mer effektiv avfallsflyt

Har du lyst til å forbedre avfallshåndteringen i bedriften din?

#søppelheltene svarer er en artikkelserie basert på spørsmål mottatt fra privatpersoner i ulike settinger eller via våre SoMe kanaler. Det er ikke spørsmål fra Rogaland Gjenvinning sine kunder.