Skip to main content

Søppelheltene svarer!

Rogaland har dessverre blitt rammet av fugleinfluensa. Fuglene må fjernes trygt og Rogaland Gjenvinning kan bistå kommuner, bønder og andre med å disponere det døde villfugler trygt og korrekt.

Rogaland Gjenvinning har i en årrekke bistått med å ta hånd om døde fugler på en trygg og sikker måte. Vi har sammen med våre kunder utarbeidet en effektiv og sikker metode for håndtering av fugler med fugleinfluensa.

– Det er utrolig triste prosjekter å utføre, men det er viktig å utføre disse prosjektene riktig med tanke på smittevern og lovverk.

Døde fugler fra områder fugler er smittet med fugleinfluensa, kan man ikke kaste fugler i restavfallet,  sier prosjektleder Frode Helmichsen.

Rogaland Gjenvinning har utviklet egnet utstyr og har sjåfører som har erfaring med å transportere døde fugler med fugleinfluensa.

– En annen viktig faktor er at vi har gode samarbeidspartnere som er godkjent til å motta fugler som er døde av fugleinfluensa, sier daglig leder Julie Vold.

Rogaland Gjenvinning samarbeider da tett opp mot Mattilsynet og Miljødirektoratet alt etter behov.

seagull, gull, sea-1231565.jpg

#søppelheltene svarer er en artikkelserie basert på spørsmål mottatt fra privatpersoner i ulike settinger eller via våre SoMe kanaler. Det er ikke spørsmål fra Rogaland Gjenvinning sine kunder.