Skip to main content

Hvor lang tid tar det å skifte avfallsleverandør?

By 26. juli 2022Nyheter

Enkelt & Effektivt å skifte avfallsleverandør


Mange bedrifter opplever at de har fått et godt tilbud fra en avfallsleverandør, men orker ikke prosessen med å bytte. Hverdagen er travel og avfall er kanskje ikke høyest på agendaen.

Avfallsbransjen er i utvikling og det er stor forskjell på de ulike aktørene i bransjen. 

Hva bør du se etter når du ser etter ny leverandør?

  • Et selskap som samsvarer med bedriftens mål og visjoner for miljø og samfunnsansvar.
  • Leverandør som har lav responstid i alle ledd 
  • Et selskap som har fokus på service i alle ledd
  • At det er kompetanse og erfaring i alle ledd

Dette er ofte parametere som er viktigere enn pris fordi det er noe du som kunde vil erfare underveis. Det raskere du får bekreftet dette desto større sannsynlighet for at det vil føles som et riktig valg og du som kunde er fornøyd.

Redusere tidsbruken ved et skifte:

  • Last ned dagens miljøregnskap og send over før møtet med ny leverandør.
  • Sjekk av i møtet om at dine mål og visjoner er tilfredsstilt.
  • Gå så gjennom avfallsplan og kartlegg behov for utstyr og opplæring.
  • Lag en rask plan for når utstyr blir avsluttet og satt ut av ny leverandør.
  • Sørg for god merking og plassering.
  • Avtal årlig møte med leverandører for revideringer, justeringer og service.

CASE STUDY

En stor produksjonsbedrift valgte oss som sin nye samarbeidspartner. Her var begge sider godt forberedt og det ble brukt kun 1 times kartlegging/møte, 1 epost og 3 telefonsamtaler for å organisere ny avtale. Det vil selvfølgelig kunne variere fra kunde til kunde, men er begge sider fokuserte og forberedt kan det gå effektivt for seg.