Skip to main content

Hvordan bør min bedrift håndtere avfall?

By 26. juli 2022Nyheter

Med en god løsning vinner miljøet og bedriften.

Mange bedrifter legger ikke mye energi og krefter i å tenke på avfallet sitt. Hvor mye avfall produserer egentlig bedriften? Hva skjer med vårt avfall etter at det er blitt hentet?

Det er faktisk sånn at bedre kontroll kan føre til økonomiske besparelser. Da kan det være interessant å se litt nærmere på avfallet, eller?

Ulike bransjer har ulike krav. Har bedriften farlig avfall skal dette oppbevares sikkert og på en forsvarlig måte. Prosjekter på byggeplasser kan ha strenge krav til sortering og oppnådd sorteringsgrad for å ferdigstille et prosjekt.

Ved å håndtere avfallet på en bedre måte vil det også påvirke virksomhetens økonomi. Med bedre oversikt kan tømmefrekvens og valg av utstyr være med å påvirke f.eks. mengden restavfall. Dette vil reduserer kostnadene ved at usortert avfall er dyrere enn sortert.

Hvordan få en optimal avfallsløsning? 

Involver en god samarbeidspartner og engasjer deg i avfallsløsningen en gang i løpet av året.

Spør din samarbeidspartner om disse punktene;

  • Tjenester
  • Tømmefrekvens
  • Utstyr for avfallshåndtering
  • Avfallstyper
  • Avfallsvolum
  • Kildesorteringsgrad
  • Kostnader

CASE STUDY

Vi har flere totalentreprenører som kunder. Riggplass er alltid en utfording samtidig som de fleste kundene våre har høye sorteringsmål. 

Et oppstartsmøte sammen med vår prosjektleder sørger for at avfallsløsningen blir effektiv samtidig som den ivaretar kildesorteringsmålene.