Skip to main content

Nye regelverk for avfall og gjenvinning

By 26. juli 2022Nyheter

Klima og miljødepartementet har fastsatt nye krav til utsortering av matavfall og plastavfall. Regjeringen varsler om flere endringer fremover.  

Klima- og miljødepartementet har fastsatt nye krav i avfallsforskriften om at mat- og plastavfall fra  virksomheter og bedrifter skal sorteres. Avfallet som er sortert ut skal leveres til materialgjenvinning, med mindre andre løsninger er bedre utfra miljø- eller ressurshensyn. 

Hvilke konsekvenser får det for din bedrift? 

Hvis din bedrift genererer husholdningslignende avfall plikter bedriften fra og med Januar 2023 å sørge for at matavfall kildesorteres.    

Rogaland Gjenvinning kan tilby gode kildesorteringsløsninger som er tilpasset din bedrift. 

Vi kan tilby alt fra enkle plast beholdere til flotte kildesorteringsmøbler for å sikre at sortering av matavfallet er enkelt og effektivt. 

https://mizetto.se/sortiment/bin-there-s-l/?lang=en
Bilde fra https://mizetto.se/sortiment/bin-there-s-l/?lang=en

Tilbud på matavfall?

Vi kan gi fastpris på henting av matavfall. Ta kontakt for å finne ut mer 4000 4090 eller post@rogjen.no