Skip to main content

Rogaland Gjenvinning er et kvalitets- og miljøsertifisert selskap

By 12. mai 2021juli 4th, 2021Nyheter

Rogaland Gjenvinning fikk i dag, 12.05.2021 utstedt sertifikat på at vårt kvalitet og miljøstyringssystem er i overenstemmelse med NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. Sertifiseringen ble utført av Dovre Sertifisering AS.

“Vi er veldig fornøyd med at vi har fått dette kvalitetsstempelet på vår organisasjon og kvalitetssystem. Videre bekrefter det vår forpliktelse til aktiv styring av vår miljøpåvirkning,” sier daglig leder i Rogaland Gjenvinning, Julie Vold. “Det er også en fordel å ha et godt utviklet kvalitets og miljøstyringssystem når organisasjonen er i vekst. Man sørger for at man bygger bedriften systematisk og med kvalitet i alle ledd.”

I tillegg til at Rogaland Gjenvinning ser på det som nyttig å være iso sertifisert, er det også en forventning fra kunder.

“Vi har sett en voksende fokus fra våre kunder på det å ha godt dokumenterte kvalitet og miljøstyringssystem,” sier Salgsleder Frode Helmichsen. “Vi ser at flere og flere kunder har en økende fokus og forventing opp mot også innhold og data som kan hentes ut i fra systemet. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre og utvikle oss. ”