Skip to main content

SORTERINGSANLEGG PÅ SOMA, SANDNES

Vårt moderne sorteringsanlegg sto ferdig i November 2020. Anlegget har et avansert brannslukkingsanlegg med varmesøkende kamera og vannkanoner som sikrer anlegget.

Anlegget driftes med tillatelse fra Statsforvalteren i Rogaland. Denne tillatelsen stiller krav til hvordan vi skal behandle avfallet og drifte – samt gir oss tillatelse til å ta i mot definerte fraksjoner.

Vi håndterer alle fraksjoner som bedrift – men tar ikke alt inn på anlegget vårt. Noe går via samarbeidspartnere. Se under hvilke fraksjoner vi tar inn til anlegget vårt.

AVFALL VI KAN TA I MOT PÅ ANLEGGET

Restavfall
EE Avfall
Rivningsavfall
Bildekk
Innhold vist via trekkspill
Hageavfall
Plast
Papp & Papir
Gips
Trevirke
Isolasjon/mineralull
Betong, rene masser
Glass

RING OSS


4000 4090

NB!
All farlig avfall må deklareres og merkes før levering.

RING OSS


4000 4090

FARLIG AVFALL VI KAN TA I MOT

Asbest

Avfallskode 7250. Må være behandles, pakket og fraktes forskriftsmessig.

PCB & PCT holdig avfall

Avfallskoder 7211, 7158, 7156. Mer info om PCB her

Farlig avfall vindu oversikt

Avfall med KFK/HKFK/Purskum

Avfallskode 7157

Produkter som er blåst opp med KFK, HKFK eller HFK blir farlig avfall ved kassering. Hvor finnes PUR-skumisolasjon? Les mer her
Avfall med Ftalater

Avfallskode 7156. Ftalater mykgjør plast og er under kategorien farlig avfall. Les mer her

Avfall med bromberte flammehemmere
Avfallskode: 7155Bromerte flammehemmere brukes for å gjøre produkter mindre brannfarlige. Les mer her og her 
Avfall med pentaklorfenol PCP

Avfallskode: 7151

Eksempler på organisk avfall med halogener er pentaklorfenol-PCP («baderomsplater»), organiske rensemidler fra renserier etc.

Blybatterier, småbatterier usortert, litiumbatterier

Avfallskoder 7092, 7093, 7094.  Mer info her

Forskningsrapport på lagring av ikke tilkoblede litiumbatterier

Lysstoffrør og sparepærer

Avfallskode: 7086

Alle sparepærer og lysrør inneholder kvikksølv, og kan inneholde PCB. Les mer her

Maling, lim og lakk

Avfallskode: 7051

All maling, lim og lakk er farlig avfall og skal deklareres. Dette gjelder også vannbaserte produkter.

Les mer her

Vindu

Avfallskoder: 7211, 7158, 7156

PCB-holdige isolerglassruter, klorparafinholdige isolerglassruter, ftalatholdige isolerglassruter, Isolerglassruter med andre stoffer eks: isocyanater

Farlig avfall vindu oversikt

Impregnert Trevirke

Avfallskode: 7098, 7154

CCA-impregnert trevirke, kreosotimpregnert trevirke. Mer info her

VI HAR AMBISJONER

Vi er stolte av å ha kvalitetsutstyr og ha et rent og ryddig anlegg.

VIL OGSÅ DU BLI EN #SØPPELHELT?


LEDIGE STILLINGER

FOKUS PÅ BÆREKRAFT

Kvalitetspolitikk

Vi skal være den foretrukne leverandør på avfallstjenester ved å bidra til den beste bærekraft og energioptimalisering. Våre produkter og tjenester skal dekke kundens krav og forventing.

Vi vil kontinuerlig arbeide med forbedring og iverksette forebyggende tiltak. Handlingsplanene våre er bedriftens veiviser med fastsatte mål.

FOKUS PÅ BÆREKRAFT


SISTE NYTT