Skip to main content

SORTERINGSANLEGG PÅ SOMA, SANDNES

Vårt moderne sorteringsanlegg sto ferdig i November 2020. Anlegget har et avansert brannslukkingsanlegg med varmesøkende kamera og vannkanoner som sikrer anlegget.

Anlegget driftes med tillatelse fra Statsforvalteren i Rogaland. Denne tillatelsen stiller krav til hvordan vi skal behandle avfallet og drifte – samt gir oss tillatelse til å ta i mot definerte fraksjoner. 

Vi håndterer alle fraksjoner som bedrift – men tar ikke alt inn på anlegget vårt. Noe går via samarbeidspartnere. Se under hvilke fraksjoner vi tar inn til anlegget vårt. 

NB!
All farlig avfall må deklareres og merkes før levering.

RING OSS

FARLIG AVFALL VI KAN TA I MOT

Avfallskode 7250. Må være behandles, pakket og fraktes forskriftsmessig.  

Avfallskoder 7211, 7158, 7156. Mer info om PCB her

Farlig avfall vindu oversikt 

Avfallskode 7157

Produkter som er blåst opp med KFK, HKFK eller HFK blir farlig avfall ved kassering. Hvor finnes PUR-skumisolasjon? Les mer her
 

Avfallskode 7156. Ftalater mykgjør plast og er under kategorien farlig avfall. Les mer her 

Avfallskode: 7155
Bromerte flammehemmere brukes for å gjøre produkter mindre brannfarlige. Les mer her og her 

Avfallskode: 7151 

Eksempler på organisk avfall med halogener er pentaklorfenol-PCP («baderomsplater»), organiske rensemidler fra renserier etc.

Avfallskoder 7092, 7093, 7094.  Mer info her

Forskningsrapport på lagring av ikke tilkoblede litiumbatterier

Avfallskode: 7086

Alle sparepærer og lysrør inneholder kvikksølv, og kan inneholde PCB. Les mer her

Avfallskode: 7051

All maling, lim og lakk er farlig avfall og skal deklareres. Dette gjelder også vannbaserte produkter. 

Les mer her

Avfallskoder: 7211, 7158, 7156

PCB-holdige isolerglassruter, klorparafinholdige isolerglassruter, ftalatholdige isolerglassruter, Isolerglassruter med andre stoffer eks: isocyanater

Farlig avfall vindu oversikt 

Avfallskode: 7098, 7154

CCA-impregnert trevirke, kreosotimpregnert trevirke. Mer info her

 

VI HAR AMBISJONER

Vi er stolte av å ha kvalitetsutstyr og ha et rent og ryddig anlegg. 

VIL OGSÅ DU BLI EN #SØPPELHELT?

FOKUS PÅ BÆREKRAFT

Kvalitetspolitikk

Vi skal være den foretrukne leverandør på avfallstjenester ved å bidra til den beste bærekraft og energioptimalisering. Våre produkter og tjenester skal dekke kundens krav og forventing.

Vi vil kontinuerlig arbeide med forbedring og iverksette forebyggende tiltak. Handlingsplanene våre er bedriftens veiviser med fastsatte mål.

FOKUS PÅ BÆREKRAFT

SISTE NYTT